Mtambo wa Kukamua Mafuta ya Alizeti

News Images

Mtambo huu una Kamua mafuta ya alizeti, ufuta na mbegu nyingine. Kwa lisaa limoja una weza kukamua au kuzalisha lita 50 mpaka 100 (Lita 50 mpaka 500 kwa saa)