Mashine ya kutoa mafuta ya Mchikichi

News Images

Mashine hii ina toa mafuta ya mchikichi kutoka kwenye matunda ya mchikichi. Mashine ina uwezo wa kutoa mafuta kwenye mbegu zenye uzito wa kilo hamsini (Kilo 50) kwa mkupuo mmoja

.