Mashine ya Kutetefya (Kukamua) matunda

News Images

Mashine hii ina uwezo wa kukamua lita 300 mpaka 350 kwa lisaa limoja kulingana na aina ya matunda